For a translation of this text about the Mothercult, email me!

    

"Den Stora  Modern"

Denna Gudinna har haft många namn. Hon har dyrkats, 
av alla människor som levde på jorden, under mycket lång tid,
under vad vi kallar stenåldern och fram till historisk tid. 
Moder Jord-figuriner har man hittat i hela Europa, 
utom den nordliga del som låg under inlandsisen under stenåldern, 
och i Mellersta Östern, 
t ex i en grotta på Golanhöjderna fann man på 90-talet en 
moderskulptur som beräknas vara 400 000 år gammal.

Människan har alltså gjort sådana figuriner under
en lång tid, den yngsta jag känner till är ca
4 000 år gammal, funnen på Kanarieöarna.

Hennes era sträcker sig över en ofattbar tidsrymd. På hennes skuldror, 
alltså med delar av de teorier som fanns i moderkulten, 
byggdes de tre stora världsreligionerna från Mellersta Östern. 
Islam, Judendomen och Kristendomen.
Man har bara vänt begreppen åt ett mera manligt passande håll. 

Allah hette förr Al Lat och var gudinna. Faktiskt.

Man lyckades rätt bra med propagandan.
Sex tusen år senare lever vi med de hemska
konsekvenserna av patriarkatet.
 

 
 

Gudinnans främsta symboler, äpplet, frukten,
ormen, trädet, som stod för fruktsamhet,kunskap, pånyttfödelse och liv, 
vände man åt det mera negativa hållet. 
Trädet gjorde man till Guds egendom, ormen blev en ond gud -  djävulen, 
frukterna blev förbjudna och fruktsamheten blev en negativ 
egenskap, det som förpassade kvinnan till en lägre nivå.
Sexualiteten vändes från en gudinneskänkt glädjegåva till
något smutsigt och dåligt. Egendomligt nog är en jungfru
ren tills hon tagit emot en man. Vem är det som
gör henne oren? Gud? 

 

Gamla testamentet i bibeln är en enda lång
berättelse om hur man (männen) gjorde sig kvitt Modern. 
Man slog näsorna av gudinnestatyerna i tron att gudinnan 
skulle kvävas. (En gudinna som inte finns, kan inte kvävas... lol)

Man slog ihjäl prästinnorna och tog makten över matfördelning och skördarna,
den syssla som prästinnorna hade att sköta så att alla skulle få lika mycket. 
Efter patriarkernas intåg kom orättvisan och nöden. Den rike
och den fattige. Det som vi kallar privat ägande är inget annat än
att några tar sig rätten att ha mer än andra av det som vi alla
faktiskt har lika rätt till!!!! Detta omhuldade privata ägande 
omhuldas av de få - mycket få - som tjänar på det. Lagar och
förordningar är skrivna mycket för att skydda detta onaturliga tillstånd.
Varför svälter 40 000 barn ihjäl idag? Och igår och imorgon?
Kan man verkligen försvara ägande, utöver kläder, en säng, de saker man behöver?
Kan man försvara att en människa kan äga - och styra fördelningen av - mat
som skulle kunna mätta alla dessa barn, men denna människa låter bli att
mätta barnen - för vinnings skull?? Hur försvarar man det?

Sexualiteten, som hade varit naturlig och en
del av kvinnans styrka, blev något som  alla män borde förhålla sig distanserat till. 
Han skulle kontrollera sig och använda kvinnan som han använde sin åker.
Kvinnan var oren och särskilt när hon visade sin makt, vid mensen.

Män är rädda för kvinnor, det är jag övertygad om efter
att ha levt med män i över 30 år. De är rädda för den styrka
kvinnor har trots sin fysiska underlägsenhet.
I vår kultur med sin hierarkiska struktur går dessutom
alltihop ut på konkurrens. Männen är inte så lyckliga som
de tror att de ska bli och de lever sina liv för att producera och uppfylla
de krav som "marknaden" ställer på dem. Deras roll är hemsk, med
allt förnekande av känslor och med kravet att prestera, tävla.
Den man som inte klarar detta slår sin kvinna, för att känna sig
lite större. Den otroliga cirkus vi lever i, att vi måste jobba, vi
måste göra allt si eller så, för vad skulle annars grannarna tycka?

Detta liv är onaturligt, konstlat och leder till olycka. Alla
skulle tjäna på att säga nej och börja forma sina liv själv, enligt sina
egna känslomässiga behov. Männen har större behov av frigörelse
än kvinnorna, för de förlorar stora bitar av sig själva i konsumtions-
samhällets cirkus. Hela processen började med patriarkatets
tillkomst. Föga anade de nomadiska stamfäderna vad de
ställde till för sina nedkommande söner.

Vår kultur går ut på att män sinsemellan konkurrerar och
har makten över varandra och över kvinnorna. Kvinnorna
har makten över barnen. I synnerhet när kvinnan bor med
man och barn i en skokartong i Tensta. Inga andra
vuxna finns på plats och kvinnan finner det naturligt
att ta ut sina frustrationer på sina barn. Så för hon
över det sociala arvet till nästa generation. Pojkar blir män som
kopierar pappa och slår sin fru. Kvinnor växer upp
med behovet av att göra uppror mot sin mamma, ta avstånd
från andra kvinnor och relatera enbart till män.

Sådana kvinnor är lätta att styra och kan fås att
till och med ställa upp på att förnedra sig själva och tycka
att detta är bra. Som exempel kan man se kvinnor som deltar
i porrindustrin eller, vilket jag ser som värre, gifter sig och ägnar 
sin energi åt gardinfärger och dokusåpor. 

 

Man har lyckats med att få kvinnor att inte solidarisera sig med andra kvinnor,
trots att män själva är solidariska med män i mycket stor utsträckning. 
Detta konserverar
den ojämlika maktfördelningen i samhället och gör det omöjligt
att förändra hur man t ex behandlar barn.

Kvinnor utför själva allt som behövs för att låta män behålla
sin överordning. Om kvinnor skulle börja hjälpa varandra
på olika sätt, skaffa varandra jobb, stötta och lägga goda ord,
så skulle alla kvinnor snabbt få fördelar av det.
Men om vi fortsätter att hela tiden mäta och väga allting utifrån
de manliga normerna och bara relatera till män, så händer ingenting.

Vi måste hitta egna måttstockar och egna syften, för 
att kunna ändra på våra roller och få ett bättre liv.

Viktigt i sammanhanget är att veta att människan levt i en oändligt lång
tid med kvinnan som måttstock, med kvinnlig fokusering och med
en värdeskala där barn och barnafödande och mat till alla
 värderades högst medan våld, mord, orättvisa och
ett privat ägande av resurser var helt otänkbara och motverkades
av alla i samhället.
 
En lång förklaring:
 

Vad är det för varelse på jorden som har ett organ som endast och 
enbart är till för att ge njutning? Jo, kvinnan. 
Har du tänkt på det?
Mannen och alla djur har det kopplat till något annat, urinering, fortplantning.
Tyder det på att vi kvinnor är skapade med en svag drift 
och inte behöver njutning lika mycket som mannen?
En kvinna kan få ett stort antal orgasmer vid samma tillfälle. De flesta män 
kan få en eller två. Det mesta tyder  på att vi tidigare levt i polygami,
en kvinna med flera män. Naturen försöker så se till att det 
genetiska urvalet ska vara så brett som möjligt. 
 Det innebar också en naturlig begränsning av folkmängden. Den folkökning 
som mänskligheten haft de senaste 50 åren är onaturlig 
och leder till katastrof. 

Forskarna anser det numera bevisat att det var kvinnorna som 
uppfann det sociala livet och samarbetet för överlevnadens skull. 
 

Den gamla bilden av mannen i grottan som
drar hem en kvinna i håret, kastar sig ut och jagar, grymtande,
som den som för den så kallade civilisationen framåt, är felaktig.
Kvinnogrupper med barn samarbetade och förde utvecklingen framåt 
med sina uppfinningar på vilket all nutida teknik bygger.  Männen kom 
senare att bo i kvinnogrupperna och bli bofasta där vilket
gjorde att de också blev delaktiga i de tekniska fördelarna. Odling,
textila tekniker, verktygsframställning, fiske och jaktteknik, läkekonst,
byggnadsteknik, skriftspråk och inte minst dyrkan av förmödrar, 
senare koncentrerade i bilden av den allsmäktiga skaperskan, 
gudinnan, 
är alltihopa kvinnogruppernas verk.

Deras sociala rangordning, med kommunikation  och organisation 
(som först utvecklats genom
nödvändigheten för kvinnan att hitta
frukter, hålla koll på lillen 
som kryper, amma den minsta, 
prata med kompisen, se var 
kompisens unge är på väg, se upp 
för rovdjur, ha uppsikt över 
gruppen och boplatsen och ändå 
komma ihåg var hon såg ätbara 
rötter igår, alltihopa samtidigt),
var perfekt grogrund för uppfinningsrikedom och utveckling. 
Det var nämligen kvinnorna  som hade 
motivationen som krävdes - barnens överlevnad.
Varfördå?
Jo!

På stenåldern alltså:

En kvinna satsar nämligen mycket av sin genetiska överlevnad
i varje barn. Mannen däremot som kan få många barn med
många kvinnor, satsar lite på varje och sprider ut chanserna. Hans
odds ökar om han träffar många kvinnor.
Han lägger inte så mycket kraft på att uppfinna något.
Han klarar sig ändå. Han har ingen han måste ta hand om. Han vill vidare
till nästa kvinna. Han räknar kallt med (biologiskt sett - inte medvetet)
att kvinnorna fixar överlevnaden åt hans barn.
Kvinnan däremot måste se till att varje
barn får bästa möjliga chanser eftersom hon bara kan få ett begränsat antal barn.
Där finns motivationen att skapa social struktur.
Därav civilisationen.

Civilisationen, som vi kallar vår kultur, utvecklades innan människan hade
utvecklat ett intellekt och ett språk, dessa uppkom som en
följd av den sociala utvecklingen, inte tvärtom.

Vi har fortfarande samma egenskaper och samma biologiska
behov, men vi har satt många av dem ur spel. Så får vi också dras
med konsekvenser som överbefolkning, sociala problem
och för individen en hel del frustration och olycka.
 

För den som undrar kan det vara intressant att studera
stenåldersmänniskorna på Trobrianderna som lever helt utan
patriarkat och också helt utan incest, våldtäkt, mord,
barnmisshandel, kvinnomisshandel, överbefolkning mm mm.
Däremot med kvinnor som jagar, män som odlar för tävlingens
skull och en invecklad social struktur. Ingalunda
någon primitiv kultur. Dessutom är de oerhört
friska och lever länge. Inte alls som vi föreställer oss
stenåldern. De lever på bra mat;

mest protein och fett med ett litet inslag av
kolhydrater, fet fisk med frukt. Inget
bröd och inga rekommendationer från någon
socialstyrelse.
Därigenom har de ingen åderförkalkning och får
inga stroke eller hjärtinfarkter och ingen diabetes.
Något att ta efter, kanske?
 

Hur kom patriarkatet in i bilden egentligen?
patriarkatets tillkomst finns beskrivet
i flera av böckerna i boktipsen.

du vill veta fakta bakom det här?
kolla in sidan med boktips!

du vill diskutera? skriv nåt i gästboken eller skriv till
lera@lalera.com
 
 tillbaka